Opret profil

Profiloprettelse sker via 3 trin:

 1. Acceptér vores betingelser,
 2. Indtast dine oplysninger,
 3. Bekræft din email adresse ved at klikke link i den mail vi sender.

Auktions betingelser:

Generelle betingelser

 • Auktionen er frivillig og tilmelding er gratis.
 • VF-Auktion udviser stor omhyggelighed med hensyn til prisansættelse og katalogisering, men garanterer ikke for fejl.
 • Ved oprettelse som kunde erklærer du dig indforstået med alle vore betingelser samt forpligter dig til at opgive korrekte person-oplysninger. Alle oplysninger er beskyttet af persondataloven.
 • Værneting er under alle omstændigheder København.

Handel

 • Ejendomsretten til det købte overgår først til køber ved erlæggelse af fuld betaling.
 • Betaling af købte lots sker ved modtagelsen af faktura, med hammerslagspris tillagt 20 % samt evt. porto.
 • Brugte objekter sælges efter de særlige regler for brugtmoms. Det er derfor ikke muligt at foretage fradrag for købsmoms.
 • Erhvervet objekter må under ingen omstændigheder værdiforringes før ejendomsretten er overgået.
 • Kunden har som ved normal internethandel 14 dages returret.
 • Valutaangivelsen er DKK.
 • Alle handler betragtes som gennemført i Danmark.

Auktionen

 • VF-Auktion forbeholder sig ret til at afvise bud samt at trække lots tilbage.
 • VF-Auktion fralægger sig ansvaret for evt. tekniske fejl som evt. forstyrrelser og nedbrud for aktuelle auktioner.
 • Intet bud under limit accepteres.
 • Bud ikke afgivet skriftligt under nuværende bud accepteres ikke.
 • Hvis højeste bud ligger mere end 10 % over næsthøjeste bud, vil højstbydende få hammerslag reduceret til næsthøjeste bud + 10 %. Såfremt der foreligger to ens bud, vil det først ankomne blive foretrukket.
 • Afgivelse af bud på Internettet accepteres kun ved min. 5 % forhøjelse af nuværende bud.
 • Modtages bud på Internettet 5 minutter før auktions slut, forlænges lottets levetid med 5 minutter fra afgivet bud.
 • Budafgivning via telefon eller skriftligt modtages seneste kl. 17.00 på auktionsdagen.
 • Afgivelse af bud er anerkendt af disse betingelser.

Reklamation

 • Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over objekter, der har fejl eller mangler, som ikke er beskrevet og som var til stede da objektet blev købt jf. købeloven.
 • Objekter med beskrevne fejl kan ikke reklameres.
Jeg accepterer IKKE betingelserne